Условия и условия - Сватбените хора

Общи условия

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия ("Условия", "Общи условия"), преди да използвате уебсайта на Сватбените хора - www.wedding-people.com, управляван от Сватбените хора ООД ("ние", "ние", или „нашето“).

Вашият достъп до и ползването на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които искат да имат достъп или да ползват Услугата.

С достъпа до или ползването на Услугата се съгласявате да сте обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, нямате разрешение за достъп до Услугата.

комуникации:
Чрез създаването на профил в нашата услуга приемате да се абонирате за бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която можем да изпратим. Въпреки това, можете да се откажете от получаването на всички или всички от тези съобщения от нас, като следвате връзката за прекратяване на абонамента или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме. 

Покупки:
Ако искате да закупите какъвто и да е продукт или услуга, предоставени чрез услугата ("Покупка"), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с покупката ви, включително, но не само, номера на кредитната ви карта, датата на изтичане на кредитната ви карта, адрес за фактуриране и информация за доставка.

Вие представлявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате всякакви кредитни карти или други начини на плащане във връзка с всяка покупка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.

Услугата може да използва услугите на трети страни с цел улесняване на плащането и завършване на покупки. С предоставянето на вашата информация, Вие ни давате правото да предоставяте информацията на тези трети страни съгласно нашата Декларация за поверителност.

Ние си запазваме правото да откажем или анулираме вашата поръчка по всяко време поради причини, включително, но не само: наличност на продукт или услуга, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, грешка във вашата поръчка или други причини.

Запазваме си правото да откажем или анулираме поръчката ви, ако има съмнение за измама или неразрешена или незаконна транзакция.

Наличност, грешки и неточности:
Непрекъснато актуализираме предложенията за продукти и услуги в Услугата. Може да имаме закъснения при актуализирането на информацията за Услугата и при рекламирането ни на други уеб сайтове. Информацията, открита в Услугата, може да съдържа грешки или неточности и да не е пълна или актуална. Продуктите или услугите могат да имат неправилни цени, да бъдат описани неточно или да не са налични в Услугата и ние не можем да гарантираме точността или пълнотата на каквато и да е информация, открита в Услугата.

Затова си запазваме правото да променяме или актуализираме информация и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предизвестие.

Конкурси, лотарии и промоции:
Всички състезания, лотарии или други промоции (общо „Промоции“), предоставени чрез Услугата, могат да се уреждат от правила, които са отделни от тези Общи условия. Ако участвате в някакви Промоции, моля, прегледайте приложимите правила, както и нашата Политика за поверителност. Ако правилата за Промоция противоречат на настоящите Общи условия, ще се прилагат правилата за Промоция.

Промени в таксите:
Сватбените хора по свое усмотрение и по всяко време могат да променят абонаментните такси за абонаментите. Всяка промяна на абонаментната такса ще влезе в сила в края на текущия цикъл на фактуриране.

Сватбените хора ще ви предоставят разумно предизвестие за всяка промяна в абонаментните такси, за да ви дадат възможност да прекратите абонамента си, преди такава промяна да влезе в сила.

Продължаването на ползването на Услугата след влизане в сила на таксата за Абонаментна такса представлява вашето съгласие да платите сумата на модифицираната такса.

Възстановени суми:
С изключение на случаите, когато това се изисква от закона, платеният абонамент или каквито и да е такси за услуги не се възстановяват.

Съдържание:
Нашата услуга ви позволява да публикувате, свързвате, съхранявате, споделяте и предоставяте по друг начин определена информация, текст, графики, видеоклипове или друг материал („Съдържание“). Вие носите отговорност за Съдържанието, което публикувате в или чрез Услугата, включително неговата законност, надеждност и целесъобразност.

Чрез публикуване на съдържание върху или чрез Услугата Вие представяте и гарантирате, че: (i) Съдържанието е ваше (вие го притежавате) и / или имате право да го използвате и правото да ни предоставите правата и лиценза, както е предвидено в тези Условия и (ii) че публикуването на Вашето Съдържание върху или чрез Услугата не нарушава правата на поверителност, правата за публичност, авторските права, договорните права или други права на което и да е лице или организация. Ние си запазваме правото да прекратим сметката на всеки, за когото се установи, че нарушава авторски права.

Вие запазвате всичките си права върху всяко Съдържание, което подавате, публикувате или показвате в или чрез Услугата и носите отговорност за защитата на тези права. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за Съдържание, което вие или други публикации на трети страни в или чрез Услугата. Въпреки това, като публикувате Съдържание с помощта на Услугата, вие ни предоставяте правото и лиценза за използване, модифициране, публично изпълнение, публично показване, възпроизвеждане и разпространение на такова Съдържание в и чрез Услугата. Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото да предоставим Вашето Съдържание на разположение на други потребители на Услугата, които също могат да използват Вашето Съдържание, предмет на настоящите Условия.

Сватбарите имат право, но не и задължение да наблюдават и редактират цялото Съдържание, предоставено от потребителите.

 Освен това Съдържанието, намерено в или чрез тази услуга, е собственост на Сватбените хора се използва с разрешение. Не можете да разпространявате, модифицирате, предавате, използвате повторно, изтегляте, препращате, копирате или използвате споменатото Съдържание, изцяло или частично, за търговски цели или за лична изгода, без изрично предварително писмено разрешение от нас. 

сметки:
Когато създавате профил с нас, вие гарантирате, че сте над възрастта на 18 и че информацията, която ни предоставяте, е точна, пълна и актуална по всяко време. Неточна, непълна или остаряла информация може да доведе до незабавно прекратяване на профила Ви в Услугата.

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашия акаунт и парола, включително, но не само ограничаване на достъпа до вашия компютър и / или акаунт. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности или действия, които се случват под вашия акаунт и / или парола, независимо дали вашата парола е в нашата услуга или услуга на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, когато установите нарушение на сигурността или неразрешено използване на профила си.

Не може да използвате като потребителско име името на друго лице или юридическо лице, което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, която подлежи на каквито и да е права на друго лице или организация, различни от вас, без подходящо разрешение. Не може да използвате като потребителско име всяко име, което е обидно, вулгарно или нецензурно.

Ние си запазваме правото да откажем услугата, да прекратим сметките, да премахнем или редактираме съдържание или да отменим поръчките по наше усмотрение.

Политика за авторско право:
Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Нашата политика е да отговорим на всяко твърдение, че Съдържанието, публикувано в Услугата, нарушава авторските права или други права на интелектуална собственост („Нарушение“) на което и да е физическо или юридическо лице.

Ако сте собственик на авторските права или сте упълномощени от името му и смятате, че авторското право е копирано по начин, който представлява нарушение на авторски права, моля, изпратете заявката си по имейл до post@bination.wedding с темата: „Нарушаване на авторски права“ и включете във вашата претенция подробно описание на твърдяното нарушение, както е подробно описано по-долу, под „Известие по DMCA и процедура за искове за нарушаване на авторски права“

Възможно е да бъдете подведени под отговорност за щети (включително разходи и адвокатски хонорари) за невярно представяне или за невярно твърдение за нарушение на съдържание, намиращо се в и / или чрез Услугата, върху вашите авторски права.

Известие и процедура по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие

Можете да изпратите известие съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), като ни предоставите следната информация в писмен вид (вж. 17 USC 512 (c) (3) за повече подробности):

    ▪ електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на интереса на авторското право;

    ▪ описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е било нарушено, включително URL адреса (т.е. адреса на уеб страницата) на местоположението, където съществува защитеното с авторски права произведение, или копие на защитеното с авторски права произведение;

    ▪ идентифициране на URL адреса или друго конкретно местоположение в Услугата, където се намира материалът, за който твърдите, че нарушава;

    ▪ вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес;

    ▪ декларация от вас, че добросъвестно вярвате, че оспорената употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или закона;

    ▪ декларация от вас, направена под наказание за лъжесвидетелстване, че горната информация в известието ви е точна и че вие ​​сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Интелектуална собственост:
Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на Съдържанието, предоставено от потребители), функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на The Wedding People Ltd.

Услугата е защитена от авторски права, търговска марка и други закони на Обединеното кралство и чужди държави. Нашите търговски марки и търговски облекла не могат да се използват във връзка с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на The Wedding People. Чрез използването на услугата всички страни се съгласяват с всички условия, включително тази клауза ncnd. Неспазването може да доведе до съдебни искове на национално или международно равнище.

Неизбягване:
Всички клиенти се съгласяват да не се свързват пряко или непряко, непряко да контактуват, да се занимават с него, да създават бизнес, създаден или в същата област като този бизнес в международен или вътрешен бизнес, да сключват сделки или да участват по какъвто и да е начин с кооперации, партньорства, собственици, тръстове или други Потребители, гости, свидетели и зрители се съгласяват да не започват подобен бизнес или да предлагат услуги, свързани или подобни на The Wedding People и други свързани организации. Потребителите се съгласяват да не заобикалят, избягват, заобикалят Сватбените хора или други свързани лица. Също така се разбира и гореспоменато, че потребителите, гостите или зрителите не могат да публикуват или да се възползват от споделянето на видеоклипа, който принадлежи на Сватбените хора, на каквито и да е платформи за социални медии, платформи за стрийминг на видео, уебсайтове и др., Без писмено съгласие от международно или вътрешно. да са валидни от следващия срок от десет години от датата на използване на тази услуга, регистрация и да се съгласите с условията. Моля, обърнете внимание, като използвате услугите, вие автоматично се съгласявате с всички условия.

Връзки към други уеб сайтове:
Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от The Wedding People.

Сватбените хора нямат контрол и не поемат отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Ние не гарантираме предложенията на нито едно от тези лица / лица или техните уебсайтове.

Вие признавате и се съгласявате, че Сватбените хора не носят отговорност, пряка или непряка, за каквито и да е щети или загуби, причинени или твърдени, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги на трети страни.

Настоятелно ви препоръчваме да прочетете Общите условия и правилата за поверителност на уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора:
Можем да прекратим или прекратим профила Ви и да блокираме достъпа до Услугата незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по наше собствено усмотрение, по каквато и да е причина и без ограничение, включително, но не само, нарушение на Условията.

Ако искате да прекратите профила си, може просто да прекратите използването на Услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да продължат да бъдат прекратени, ще продължат да се прекратяват, включително, без да се ограничават до тях, разпоредби за собствеността, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорност.

Освобождаване от отговорност:
Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите безвредни The Wedding People и неговите лицензополучатели и лицензодатели и техните служители, изпълнители, агенти, служители и директори, от и срещу всякакви искове, щети, задължения, загуби, задължения, разходи или дълг, и разходи (включително, но не ограничени до адвокатски хонорари), произтичащи от или произтичащи от а) вашето използване и достъп до Услугата, от вас или от друго лице, използващо вашия акаунт и парола; б) нарушение на настоящите Условия или в) Съдържание, публикувано в Услугата.

Задължителен арбитраж:
Всички искове и спорове, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение, трябва да бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж в Обединеното кралство, в който страните се съгласяват да арбитрират или друго място, взаимно приемливо за страните. Арбитражът се провежда на поверителна основа съгласно Правилата за търговски арбитраж на Арбитражната асоциация на Обединеното кралство. Всяко решение или решение в резултат на такова арбитражно производство трябва да бъде в писмена форма и да дава обяснение на всички законови и фактически заключения и да включва оценка на разходите, разходите и разумните адвокатски хонорари. Всеки такъв арбитраж се провежда от арбитър с опит в сватбената / юридическа технологична индустрия или юридически опит, необходим за арбитъра, и включва писмен протокол от арбитражното изслушване. Страните си запазват правото да възразят срещу всяко физическо лице, което ще бъде наето от или свързано с конкурентна организация или организация. Арбитражно решение може да бъде потвърдено в компетентен съд. 

Ограничаване на отговорността:
В никакъв случай Сватбените хора, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или свързани лица, не носят отговорност за непреки, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително, без ограничение, загуба на печалба, данни, използване, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от

(i) вашият достъп до или използване или невъзможност за достъп или използване на Услугата;
(ii) всяко поведение или съдържание на трета страна в Услугата;
(iii) всяко съдържание, получено от Услугата; и
(iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали се основава на гаранция, договор, непозволено увреждане (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани за възможността за такава повреда, и дори ако установено е, че средство за защита, изложено тук, се е провалило от основната си цел.

Опровержение:
Използването на Услугата е на ваш единствен риск. Ние не гарантираме, че всички държави ще признаят брака ви като законен. Услугата се предоставя на база "КАКВА Е" и "КАТО НАЛИЧНА". Вашата отговорност е да предоставите точна информация и да бъдете под законова юрисдикция, която физически се изисква от държавата, че вашият лиценз за брак е издаден по време на извършване на церемонията.

Услугите за стрийминг на People Wedding са само за развлекателни цели. Услугата се предоставя без каквито и да било гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване или ход на изпълнение.

Wedding People и неговите дъщерни дружества, филиали и лицензодателите не гарантират това
а) Услугата ще функционира непрекъснато, защитена или достъпна по всяко време или място;
б) всички грешки или дефекти ще бъдат коригирани;
в) Услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти; или
г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на вашите изисквания.

Изключения:
Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, така че горните ограничения може да не важат за вас.

Приложимо право:
Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство, без оглед на неговите конфликтни разпоредби.

Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или условие на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от клаузите на тези условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Тези условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата услуга и заместваме и заместваме всички предварителни споразумения, които може да сме имали между нас относно Услугата.

Промени:
Ние си запазваме правото по свое усмотрение да променяме или заместваме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще ви уведомим най-малко 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Това, което представлява съществена промяна, ще бъде определено по наше усмотрение.

Като продължавате да имате достъп до или ползвате нашата услуга след влизането в сила на всички ревизии, вие се съгласявате да сте обвързани от преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

Свържете се с нас:
Ако имате въпроси относно тези условия, моля свържете се с нас.